Förslag till avgörande av generaladvokat M. Szpunar föredraget den 21 juli 2016$