Cauza C-365/13: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 30 aprilie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Belgia) – Ordre des architectes/État belge (Trimitere preliminară — Directiva 2005/36/CE — Articolele 21 și 49 — Recunoașterea calificărilor profesionale — Accesul la profesia de arhitect — Scutire de stagiul profesional)