Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6070 – Predica/Generali Vie/Europe Avenue ) Dokuments attiecas uz EEZ