Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 37, 10 luty 2012