Onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 september 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))