L-investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili ***I Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tal- 21 ta’ Settembru 2010 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))