Vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví (KOM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))