Uredba Vijeća (EZ) br. 462/96 od 11. ožujka 1996. o suspenziji uredaba (EEZ) br. 990/93 i (EZ) br. 2471/94 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2472/94 i (EZ) br. 2815/95 o prekidu gospodarskih i financijskih odnosa sa Saveznom Republikom Jugoslavijom (Srbija i Crna Gora), područjima pod zaštitom Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj i područjima Republike Bosne i Hercegovine pod nadzorom snaga bosanskih Srba$