Uitvoeringsverordening (EU) nr. 932/2011 van de Commissie van 19 september 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit