Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8107 — CVC/AR Packaging) (EØS-relevant tekst)