Verordening (EEG) nr. 1420/75 van de Raad van 26 mei 1975 waarbij de werkingssfeer van Verordening (EEG) nr. 1067/74 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector kunstmatig gedroogde voedergewassen wordt uitgebreid tot bepaalde op basis van aardappelen verwerkte produkten