Opinia Komisji z dnia 10 listopada 2020 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z repozytorium powierzchniowego składowania Dessel znajdującego się w Belgii (Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne) 2020/C 383/01