Stanovisko Komise ze dne 10. listopadu 2020 k plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů z povrchového úložiště Dessel v Belgii (Pouze francouzské a nizozemské znění je závazné) 2020/C 383/01