Avviż tal-Kummissjoni — Linji gwida dwar l-użu bħala għalf ta’ ikel li ma jkunx għadu maħsub għall-konsum mill-bniedem$