KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 378/95 av den 23 februari 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker