KOMISSION ASETUS (EY) N:o 378/95, annettu 23 päivänä helmikuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi