Decizia Comitetului executiv privind normele interne de restricționare a anumitor drepturi ale persoanelor vizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul funcționării Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene2019/C 371/06