Vykdomosios valdybos sprendimas dėl vidaus taisyklių, kuriomis nustatomi tam tikri duomenų subjektų teisių apribojimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai vykdant savo funkcijas2019/C 371/06