Vec C-467/13 P: Odvolanie podané 27. augusta 2013 : Industries Chimiques du Fluor (ICF) proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z  18. júna 2013 vo veci T-406/08, ICF/Komisia