Lieta C-467/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 18. jūnija spriedumu lietā T-406/08 ICF /Komisija 2013. gada 27. augustā iesniedza Industries Chimiques du Fluor (ICF)