Doporučení Rady ze dne 12. července 2016 k národnímu programu reforem Německa na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Německa z roku 2016