Padomes direktīva ( 1990. gada 15. oktobris ) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (90/539/EEK)