Neuvoston direktiivi , annettu 15 päivänä lokakuuta 1990 , eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (90/539/ETY)