2016 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Centrinio Banko 2015 m. metinės ataskaitos (2016/2063(INI))