predmet C-545/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 27. ožujka 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Najwyższy — Poljska) — Mariusz Pawlak protiv Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego („Zahtjev za prethodnu odluku — Unutarnje tržište poštanskih usluga — Direktive 97/67/EZ i 2008/6/EZ — Članak 7. stavak 1. — Pojam ‚ekskluzivna ili posebna prava za uspostavljanje i pružanje poštanskih usluga’ — Članak 8. — Pravo država članica da organiziraju uslugu preporučene dostave tijekom sudskih postupaka — Rok za podnošenje postupovnog akta sudu — Tumačenje nacionalnog prava u skladu s pravom Unije — Granice — Izravni učinak na koji se poziva pojavni oblik države u okviru postupka protiv pojedinca”)