RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectare nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) Comisia pentru industrie, cercetare și energie Raportoare: Rebecca Harms