Kommissionens förordning (EG) nr 875/98 av den 24 april 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna