Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1163/2013 al Comisiei din 7 noiembrie 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Mohant (DOP)]