Регламент за изпълнение (ЕС) № 1163/2013 на Комисията от 7 ноември 2013 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mohant (ЗНП)]