Mål C-267/09: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 5 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Fri rörlighet för kapital — Artikel 56 EG och artikel 40 i EES-avtalet — Restriktioner — Direkt beskattning — Skattskyldiga personer utan hemvist i landet — Skyldighet att utse ett skatteombud)