Zadeva C-267/09: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. maja 2011 – Evropska komisija proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Prosti pretok kapitala — Člen 56 ES in člen 40 Sporazuma EGP — Omejitve — Neposredno obdavčenje — Davčni zavezanci nerezidenti — Obveznost imenovanja davčnega zastopnika)