Cauza C-267/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 56 CE și articolul 40 din Acordul privind SEE — Restricții — Impozitare directă — Contribuabili nerezidenți — Obligația de a desemna un reprezentant fiscal)