Zaak C-267/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 mei 2011 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Vrij verkeer van kapitaal — Artikel 56 EG en artikel 40 EER-Overeenkomst — Beperkingen — Directe belastingen — Niet-ingezeten belastingplichtigen — Verplichting tot aanstelling van fiscaal vertegenwoordiger)