Lieta C-267/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Kapitāla brīva aprite — EKL 56. pants un EEZ līguma 40. pants — Ierobežojumi — Tiešie nodokļi — Nodokļu maksātāji nerezidenti — Pienākums nodokļu maksātājiem nerezidentiem iecelt nodokļu pārstāvi)