Asia C-267/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.5.2011 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Pääomien vapaa liikkuvuus — EY 56 artikla ja ETA-sopimuksen 40 artikla — Rajoitukset — Välitön verotus — Ulkomailla asuvat verovelvolliset — Velvollisuus nimetä veroedustaja)