Kohtuasi C-267/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. mai 2011 . aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kapitali vaba liikumine — EÜ artikkel 56 ja EMP lepingu artikkel 40 — Piirangud — Otsene maksustamine — Mitteresidendist maksumaksjad — Kohustus määrata maksuesindaja)