Sag C-267/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — frie kapitalbevægelser — artikel 56 EF og EØS-aftalens artikel 40 — restriktioner — direkte beskatning — ikke-hjemmehørende skattepligtige — forpligtelse til at udpege en fiskal repræsentant)