SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3566/97 van Graham MATHER aan de Commissie. Mededeling van de Commissie over belastingcoördinatie (COM(97)0495)