Euroopa Regioonide Komitee arvamus teemal „Deinstitutsionaliseerimine kohaliku ja piirkondliku tasandi hooldussüsteemides“