Komisijas Regula (ES) Nr. 867/2010 ( 2010. gada 30. septembris ), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem 2010./2011. tirdzniecības gadā