2010 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 867/2010, kuriuo nustatomos tipinės kai kurių cukraus sektoriaus produktų kainos ir papildomi importo muitai 2010–2011 prekybos metais