Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 af 30. september 2010 om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse produkter inden for sukkersektoren for produktionsåret 2010/11