Nařízení Komise (EU) č. 867/2010 ze dne 30. září 2010 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2010/11