Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1130/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej