Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/194 (2020. gada 12. februāris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (ES) Nr. 904/2010 piemērošanai attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 40, 2020. gada 13. februāris)