Mål T-132/18: Talan väckt den 28 februari 2018 – Roland mot kommissionen