Zadeva T-132/18: Tožba, vložena 28. februarja 2018 – Roland/Komisija