Lieta T-132/18: Prasība, kas celta 2018. gada 28. februārī – Roland/Komisija