Sag T-132/18: Sag anlagt den 28. februar 2018 — Roland mod Kommissionen