Asia F-56/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.2.2016 – Barnett ja Mogensen v. komissio (Henkilöstö — Eläköityneet virkamiehet — Vanhuuseläkkeet — Henkilöstösääntöjen 64 artikla — Korjauskertoimet — Korjauskertoimien vuosittainen päivittäminen — Henkilöstösääntöjen 65 artiklan 2 kohta — Väliaikainen päivittäminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevat 3, 4 ja 8 artikla — Kynnysarvo — Elinkustannusten muuttuminen — Henkilöstösääntöjen 65 artiklan 4 kohta — Se, että lainsäätäjä on päättänyt olla suorittamatta päivittämistä vuosien 2013 ja 2014 osalta — Vaikutus — Asetus N:o 1416/2013 — Tanskaa koskevan korjauskertoimen yliarviointi — Korjauskertoimen pienentäminen väliaikaista päivittämistä koskevan mekanismin avulla — Harkintavallan väärinkäyttö)